Inloggen

Lidmaatschap

Iedereen is welkom om lid van ons koor te worden. Zoals bij vele koren hebben wij vooral behoefte aan tenoren en bassen, maar we kunnen zeker ook nog enthousiaste alten en sopranen gebruiken. U kunt zich aanmelden bij de secretaris van het bestuur.

De contributie bedraagt € 48,- per kwartaal in 2019*. De bankrekening van de vereniging is: NL 82 RABO 03662 205 27

*Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk vier weken voor het einde van een verenigingsjaar.